Logatec - Znamenje pri hiši Cesta talcev 7

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18635
Ime enote:  Logatec - Znamenje pri hiši Cesta talcev 7

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: znamenje
Tekstualni opis enote: Na visokem kamnitem kvadratnem podstavku s ploščo je postavljeno leseno razpelo s trapeznim lesenim ozadjem in ločno strešico. Kvalitetni leseni kipi datirani 1884.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol., 1884
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Znamenje stoji južno od hiše Cesta talcev 7.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013