Logatec - Znamenje pri hiši Brod 13

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18634
Ime enote:  Logatec - Znamenje pri hiši Brod 13

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: znamenje
Tekstualni opis enote: Na mestu starega znamenja zgrajeno novo v tradiciji oltarne kapelice s stožčasto streho. Delo Plečnikovega učenca Cirila Oblaka iz leta 1922. V treh nišah osrednjega nastavka polihromirane reliefne plastike.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol., 1922
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Znamenje stoji ob križišču, pri hiši Brod 13, južno od Tržaške ceste.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013