Logatec - Znamenje na Tovarniški cesti

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18633
Ime enote:  Logatec - Znamenje na Tovarniški cesti

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: razpelo
Tekstualni opis enote: Na visokem kamnitem podstavku stoji leseno polikromirano razpelo z ovalno oblikovano strešico iz prve polovice 20. stol.
Datacija enote: prva polovica 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Znamenje stoji vzhodno ob hiši Tovarniška cesta 8A, ob križišču cest.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013