Logatec - Trško naselje

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 17399
Ime enote:  Logatec - Trško naselje

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: trško naselje
Tekstualni opis enote: Gručasto naselje z ohranjeno talno zasnovo in dvema vsebinsko in tiploško različnima deloma: trški del ob gradu in cerkvi, ki je dominanta ter pot na Klanec, kjer so živeli kmetje, bajtarji in delavci.
Datacija enote: 19. stol., 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Nekoč samostojno naselje Gorenji Logatec leži ob gradu in cerkvi, v jugozahodnem delu Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013