Logatec - Spominsko znamenje žrtvam črne roke pri Jački

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21519
Ime enote:  Logatec - Spominsko znamenje žrtvama črne roke pri Jački

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: spominsko znamenje
Tekstualni opis enote: Piramida, zidana iz lomljencev, stoji na tlakovani ploščadi. Sprednja stran piramide ima v okvir vzidano pokončno ploščo iz svetlega kamna z napisom. Znamenje (odkrito 1957) je posvečeno A. Pirnatu in J. Trčku.
Datacija enote: tretja četrtina 20. stol., 1957, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Znamenje stoji severovzhodno nad ponorom Jačko, južno od stanovanjskega bloka Jačka 2A in 2B.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013