Logatec - Spominsko znamenje Tonetu Štritofu-Tončku

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21512
Ime enote:  Logatec - Spominsko znamenje Tonetu Štritofu-Tončku

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: spominsko znamenje
Tekstualni opis enote: Na obdelani skali pritrjena pokončna železna plošča s privarjenimi deli granate in pravokotno tonalitno napisno ploščo v levem zgornjem kotu. Znamenje, odkrito 1979, je posvečeno v NOB padlemu kurirju.
Datacija enote: zadnja četrtina 20. stol., 1979, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Znamenje stoji na Lomu, južno od ceste, ki pelje z Notranjske ceste proti avtocesti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013