Logatec - Spominsko znamenje Jožetu Friškovcu

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21511
Ime enote:  Logatec - Spominsko znamenje Jožetu Friškovcu

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: spominsko znamenje
Tekstualni opis enote: Na nizki gomili, posuti s peskom, stoji kamnit kvader z vzidano pravokotno ploščo, ki ima vklesan napis, posvečen kurirju Jožetu Friškovcu. Znamenje je bilo odkrito leta 1977.
Datacija enote: zadnja četrtina 20. stol., 1977, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spominsko znamenje stoji južno ob gozdni cesti, ki pelje proti Tolstemu vrhu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013