Logatec - Spominsko znamenje Ivanu Mlinariču

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21510
Ime enote:  Logatec - Spominsko znamenje Ivanu Mlinariču

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: spominsko znamenje
Tekstualni opis enote: Na majhni gomili stoji graniten monolit, katerega sprednja površina je valovito obdelana. V žlebovih je vklesan bel napis. Znamenje je bilo odkrito 1979 in je posvečeno v NOB padlemu Ivanu Mlinarju.
Datacija enote: zadnja četrtina 20. stol., 1979, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Znamenje stoji v gozdu med tremi smrekami, zahodno ob gozdni cesti, ki pelje na Pokojišče.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013