Logatec - Spominska plošča vojni za Slovenijo na Cesarskem vrhu

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21509
Ime enote:  Logatec - Spominska plošča vojni za Slovenijo na Cesarskem vrhu

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: del objekta
Tipološka gesla enote: spominska plošča
Tekstualni opis enote: Na pokončni pravokotni granitni plošči je zglajena stilizirana plamenica - simbol Triglava, v katerem je vklesan napis. Plošča je bila odkrita 1993 v spomin na zaustavitev prodora bataljona Jugoslovanske armade 2. julija 1991.
Datacija enote: zadnja četrtina 20. stol., 1993
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spominska plošča je pritrjena na skalni steni na Cesarskem vrhu, zahodno od ceste Ljubljana - Logatec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013