Logatec - Spominska plošča Tereziji in Danici Vilar

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21508
Ime enote:  Logatec - Spominska plošča Tereziji in Danici Vilar

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: del objekta
Tipološka gesla enote: spominska plošča
Tekstualni opis enote: Pravokotna plošča iz svetlega naravnega kamna z vklesanim napisom (odkrita 1959) je pritrjena na hiši, v kateri sta bili 16.4.1944 ustreljeni žrtvi črne roke Terezija Vilar in njena hči Danica.
Datacija enote: tretja četrtina 20. stol., 1959, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spominska plošča je pritrjena na vzhodni, obcestni fasadi hiše Stara cesta 9.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013