Logatec - Spominska plošča Francki in Anici Meze

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21505
Ime enote:  Logatec - Spominska plošča Francki in Anici Meze 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: del objekta
Tipološka gesla enote: spominska plošča
Tekstualni opis enote: Pravokotna kamnita plošča iz temnega marmorja z vklesano peterokrako zvezdo in napisom. Posvečena je Francki in Anici Meze, ki sta bili žrtvi črne roke.
Datacija enote: druga polovica 20. stol., druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Plošča je vzidana na obcestni fasadi hiše Tržaška cesta 71.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013