Logatec - Spominska kapela padlim v 1. svetovni vojni

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18610
Ime enote:  Logatec - Spominska kapela padlim v 1. svetovni vojni

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kapela, spominsko znamenje
Tekstualni opis enote: Kapelici sv. Jožefa, zgrajeni leta 1922, je bilo leta 1928 prizidano stebrišče, sestavljeno iz treh arkad, ki ga je pod mentorstvom J. Plečnika zasnoval C. Oblak. Plastika v medaljonu na atiki je delo kiparja in medaljerja S. Dremlja.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol., 1922, 1928, prva svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kapela stoji severovzhodno od Zdravstvenega doma in Vrtca, ob Notranjski cesti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013