Logatec - Spomenik zamolčanim žrtvam v Gorenji vasi

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18616
Ime enote:  Logatec - Spomenik zamolčanim žrtvam v Gorenji vasi

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: spominsko znamenje
Tekstualni opis enote: Spomenik, odkrit leta 1955, je prekrit s tonalitnimi ploščami s posvetilom, tri pokončne plošče imajo vklesana imena žrtev, levo od njih je kovinski križ. Posvečen je zamolčanim žrtvam 2. svetovne vojne.
Datacija enote: tretja četrtina 20. stol., 1955, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KALCE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spomenik stoji med pokopališčem in cerkvijo sv. Janeza Evangelista v Gorenji vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013