Logatec - Ljudska šola

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18624
Ime enote:  Logatec - Ljudska šola

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: šola
Tekstualni opis enote: Enonadstropna hiša kvadratnega tlorisa s štirikapno streho. Dvodelna okna s profiliranimi okvirji, pod okni cvetlični ornamenti. Pravokoten kamnit portal z letnico 1879. Ohranjeni verzi Simona Gregorčiča.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol., 1879
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 148. Hiša stoji zahodno od Tržaške ceste, v zaselku Gorenji Logatec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013