Logatec - Lipov drevored v Gorenjem Logatcu

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 11079
Ime enote:  Logatec - Lipov drevored v Gorenjem Logatcu

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: drevored
Tekstualni opis enote: Lipov drevored na eni strani ceste v osrednjem delu Gornjega Logatca. Krajinsko oblikovni in kulturno pričevalni pomen. Drevored je dobro ohranjen.
 
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Drevored raste ob Tržaški cesti, v osrednjem delu Gorenjega Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013