Logatec - Kapelica sv. Martina

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18613
Ime enote:  Logatec - Kapelica sv. Martina

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kapelica
Tekstualni opis enote: Kapelica zaprtega tipa, zasnovana v neoklasicističnem slogu iz leta 1910. Simetrična dvokapna streha, v atiki poslikava sv. Martina (A. Pečnik). Okrog kapelice žičnata ograja.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol., 1910
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kapelica stoji v zaselku Martinj Hrib, severno ob hiši Notranjska cesta 52.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013