Logatec - Kapelica pri Erkerju

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18611
Ime enote:  Logatec - Kapelica pri Erkerju 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kapelica
Tekstualni opis enote: Kapelica zaprtega tipa. Nad podstavkom sta dva kanelirana stebra, ločne odprtine in šotorasta bakrena streha v orientalskem stilu. Postavljena leta 1906.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol., 1906
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kapelica stoji ob hiši Tržaška cesta 42.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013