Logatec - Hiša Tržaška 36

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15185
Ime enote:  Logatec - Hiša Tržaška 36 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: hiša
Tekstualni opis enote: Nadstropna zidana hiša kvadratnega tlorisa, pokrita s štirikapno opečno streho. Kamniti portal ima letnico 1858. V nadstropju dvoriščne fasade delni leseni gank. V notranjosti banjasti obočni sistem.
Datacija enote: tretja četrtina 19. stol., 1858
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 36. Hiša stoji v južnem delu Čevice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013