Logatec - Hiša Tabor 2


OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 17400
Ime enote:  Logatec - Hiša Tabor 2 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: hiša
Tekstualni opis enote: Enonadstropna hiša z dvokapno streho na čop. Rustikalno obdelano pritličje, simetrična razporeditev okenskih odprtin s profiliranimi obrobami. Na vhodu kamnit pravokoten portal z letnico 1887, nad njim balkon.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol., 1887
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tabor 2. Hiša stoji severno od Marijine cerkve.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013