Logatec - Hiša Stara cesta 8

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15183
Ime enote:  Logatec - Hiša Stara cesta 8 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: hiša
Tekstualni opis enote: Nadstropna zidana hiša s členjeno fasado in kamnitim portalom v srednji osi z letnico 1890. Streha je simetrična dvokapnica brez čopov krita z opečno kritino.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol., 1890
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Stara cesta 8. Hiša stoji ob cesti v severnem delu ulične linije Stare ceste.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013