Logatec - Hiša Stara cesta 3

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18620
Ime enote:  Logatec - Hiša Stara cesta 3 
 

  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: hiša
Tekstualni opis enote: Vogalna enonadstropna hiša. Vogalni del ločno oblikovan in v vrhu poudarjen z oblikovanim rizalitnim delom. V nadstropju trokrilna okna, likovno poudarjena z vertikalnimi obrobami iz opeke.
Datacija enote: prva polovica 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Stara cesta 3. Hiša stoji v jedru naselja, severno ob cesti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013