Logatec - Hiša Notranjska 6

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18618
Ime enote:  Logatec - Hiša Notranjska 6 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kmečka hiša, župnišče
Tekstualni opis enote: Bogato oblikovana kmečka hiša iz 2. polovice 19. stol. Od leta 1910 župnišče. Objekt je enonadstropen, kvadratnega tlorisa, pokrit s šotorasto streho. Leta 1980 adaptiran arkadni del, poslikava šivanih robov.
Datacija enote: druga polovica 19. stol., zadnja četrtina 20. stol., 1980
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Notranjska cesta 6. Hiša stoji v južnem delu naselja na osrednjem trgu, vzhodno od cerkve.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana


Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013