Logatec - Hiša Notranjska 14

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18619
Ime enote:  Logatec - Hiša Notranjska 14

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: hiša
Tekstualni opis enote: Enonadstropna hiša podolgovatega tlorisa ima simetrično dvokapnico s čopi. V severnem vogalnem delu tlorisno in gabaritno izstopajoč stolpast pomol, krit s čebulasto streho. Zgrajena na začetku 20. stol.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Notranjska cesta 14. Hiša stoji na zahodni strani Notranjske ceste, jugozahodno od cerkve.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013