Logatec - Hiša Grič 17


OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18617
Ime enote:  Logatec - Hiša Grič 17

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: hiša
Tekstualni opis enote: Enonadstropna hiša z dvokapno razgibano streho, zgrajena leta 1910 kot Društveni dom. Trokrilno stavbno pohištvo. Pripadajoča ureditev s kamnitim portalom in stopnicami, ki vodijo do vrha Griča. Hiša je porušena.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol., 1910, prva četrtina 21. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Grič 17. Hiša stoji vzhodno od Notranjske ceste in severno od cerkve.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013