Logatec - Gradišče Velike Bukve

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 11107
Ime enote:  Logatec - Gradišče Velike Bukve 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: gradišče
Tekstualni opis enote: Ostanki gradišča z dobro ohranjenim obrambnim sistemom; severni del je varovalo obzidje in terase, južni pa palisade in zemljeni nasip. S sondiranji 1987 so bili ob starejšeželeznodobnih odkriti tudi predmeti iz 2. in 1. stol. p. n. št.
Datacija enote: železna doba, zgodnja rimska doba
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013