Logatec - Gostilna pri treh kostanjih

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15179
Ime enote:  Logatec - Gostilna Pri treh kostanjih 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: gostilna, gostinski vrt, vodnjak
Tekstualni opis enote: Nadstropna podolžna hiša z dvema vhodoma z letnicama 1870 in 1878. Bogato ornamentirana fasada v historičnem slogu. Gostilniški vrt s tremi kostanji in litoželezni vodnjak pred hišo.
Datacija enote: druga polovica 19. stol., 1870, 1878
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 97 in 99. Hiša stoji ob Tržaški cesti, v središču Gorenjega Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013