Logatec - Gostilna Krpan

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 9700
Ime enote:  Logatec - Gostilna Krpan 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: gostilna
Tekstualni opis enote: Nekdanje Tolazzijevo gospodarsko poslopje (štala in skladišče), danes gostišče Krpan, je značilno zidano gospodarsko poslopje iz sredine 19. stol. Streha je opečna dvokapnica s čopi in širokim napuščem.
Datacija enote: sredina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška 17. Gostilna stoji v Dolenjem Logatcu ob odcepu Notranjske s Tržaške ceste.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013