Logatec - Domačija Tržaška 30 in 32

 OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15177
Ime enote:  Logatec - Domačija Tržaška 30 in 32

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, kmečka hiša, hlev, kašča, senik
Tekstualni opis enote: Domačija: nadstropna hiša kvadratnega tlorisa s poudarjenim zatrepom. Kamniti portal (1874). Nadstropen hlev s kaščo in senikom. Strehi sta simetrični opečni dvokapnici, kamniti zid omejuje dvorišče.
Datacija enote: tretja četrtina 19. stol., 1874
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 30 in 32. Domačija stoji ob Tržaški cesti v zahodnem delu Dolenjega Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013