Logatec - Domačija Tržaška 146

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15176
Ime enote:  Logatec - Domačija Tržaška 146 
 

  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, kmečka hiša, hlev, senik, toplar, gartlc
Tekstualni opis enote: Domačija: nadstropna hiša z letnico 1822 na kamnitem portalu, nadstropen hlev s senikom z letnicama na dveh portalih 1876 in 1877, toplar z enojnim kozolcem in ograjen zelenjavni vrt.
Datacija enote: 19. stol., 1822, 1876, 1877
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 146. Domačija stoji ob cesti v središču Gorenjega Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013