Logatec - Domačija Tabor 8a

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15175
Ime enote:  Logatec - Domačija Tabor 8a 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, vrhhlevna hiša, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote: Domačija: vrhhlevna hiša. Do kamnitega portala (1872) vodi dvoramno zidano stopnišče. Streha je simetrična dvokapnica s širokim napuščem. Delno zidano gospodarsko poslopje, pokrito z opečno dvokapnico.
Datacija enote: tretja četrtina 19. stol., 1872
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tabor 8a. Domačija stoji na vrhu Klanca pod Taborom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013