Logatec - Domačija Stranska pot 9

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15173
Ime enote:  Logatec - Domačija Stranska pot 9 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, kmečka hiša, toplar
Tekstualni opis enote: Domačija: pritlična hiša s peterostranim tlorisom in kamnitim portalom (1886). Streha je simetrična dvokapnica s čopi. Toplar z zidanimi in lesenimi stebri ima dva para oken. Pred hišo je zelenjavni vrt.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol., 1886
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Stranska pot 9. Domačija leži na vzpetini v vzhodnem delu Dolenjega Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013