Logatec - Domačija Stara cesta 11

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15172
Ime enote:  Logatec - Domačija Stara cesta 11 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, kmečka hiša, gospodarsko poslopje, toplar
Tekstualni opis enote: Nadstropna zidana hiša s kamnitim portalom v srednji osi (1872). Pod enotno streho stanovanjski in gospodarski del. Obokana veža. Zatrepa sta lesena. Toplar z zidanimi stebri in manjše gospodarsko poslopje.
Datacija enote: tretja četrtina 19. stol., 1872
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Stara cesta 11. Domačija stoji v severnem delu ulične linije Stare ceste.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013