Logatec - Domačija Notranjska 28

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15171
Ime enote:  Logatec - Domačija Notranjska 28 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, kmečka hiša, gospodarsko poslopje, toplar
Tekstualni opis enote: Domačija: nadstropna hiša pod enotno streho združuje bivalne in gospodarske prostore. Kamniti portal (1831), lesena zatrepa, strma opečna dvokapnica. Toplar s tremi pari oken. Domačija je porušena.
Datacija enote: druga četrtina 19. stol., 1831, prva četrtina 21. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Notranjska cesta 28. Domačija leži v križišču cest v južnem delu Dolenjega Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013