Logatec - Domačija Čevica 6

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15170
Ime enote:  Logatec - Domačija Čevica 6

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, kmečka hiša, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote: Pritlična hiša s peterostranim tlorisom. Lesen vhodni portal, širok strešni napušč nad zamaknjenim delom stavbe. Streha je opečna dvokapnica s čopi. Hiše se drži leseno poslopje. Konec 19. stoletja.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Čevica 6. Domačija stoji ob cesti v Čevici.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013