Logatec - Domačija Cesta talcev 7

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15182
Ime enote:  Logatec - Domačija Cesta talcev 7 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: stegnjen dom
Tekstualni opis enote: Pritlična zidana hiša pod strmo streho združuje bivalne in gospodarske prostore. Zatrepa sta lesena v dveh polah. Veža in kamra sta obokani, v hlevu je obok, sloneč na dveh stebrih. Sredina 19. stol.
Datacija enote: sredina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Cesta Talcev 7 (prej Brod 36). Hiša stoji ob potoku Logaščica na Brodu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013