Logatec - Domačija Blekova vas 34

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15169
Ime enote:  Logatec - Domačija Blekova vas 34 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, kmečka hiša, hlev, toplar
Tekstualni opis enote: Domačija: pritlična ob breg zidana hiša s tlorisom v obliki črke L s hlevom in s širokim strešnim napuščem nad delom hiše. Ob breg postavljen toplar s štirimi betonskimi stebri. Konec 19. stoletja.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Blekova vas 34. Domačija stoji v pobočju nad cesto Logatec - Blekovske gmajne.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013