Logatec - Arheološko območje Ženšček in Tončeva ravan

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 11108
Ime enote:  Logatec - Arheološko območje Ženšček in Tončeva ravan

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: arheološko območje
Tekstualni opis enote: Območje ledine Tončeva ravan in vzpetine Ženšček je potencialno arheološko najdišče, odkrite so bile prazgodovinske površinske najdbe.
Datacija enote: železna doba
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC

PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013