Logatec - Arheološko najdišče Pod Smrekovcem

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 13995
Ime enote:  Logatec - Arheološko najdišče Pod Smrekovcem

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: naselbina
Tekstualni opis enote: Arheološko najdišče odkrito z arheološko topografijo (M. Frelih: odlomki prazgodovinske lončenine) in 2006 delno izkopano. Zaščitne raziskave so odkrile naselbinske strukture iz bronaste dobe.
Datacija enote: srednja bronasta doba, pozna bronasta doba
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC 
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013