Logatec - Arheološko najdišče Longaticum

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 11102
Ime enote:  Logatec - Arheološko najdišče Longaticum

 


OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: gradišče, obcestna postaja, vicus, plano grobišče, cesta
Tekstualni opis enote: Ostaline prazgodovinske naselbine, rimskodobne poštne postaje (mansio Longatico), vojaške postojanke in grobišča ob itinerarski cesti Emona - Akvileja, rimskodobne vaške naselbine (vicus) ter srednjeveške naselbine.
Datacija enote: železna doba, rimska doba, srednji vek
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013