Logatec - Arheološko najdišče Brst

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 25720
Ime enote:  Logatec - Arheološko najdišče Brst 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: gradišče, cesta
Tekstualni opis enote: Elipsoidno zasnovano gradišče z obrambnim nasipom, ohranjenim do višine 0,7 m in trasa rimskodobne ceste.
Datacija enote: železna doba, rimska doba
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC  
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013