Laze pri Planini - Spomenik ilegalnemu partizanskemu prehodu

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21528
Ime enote:  Laze pri Planini - Spomenik ilegalnemu partizanskemu prehodu 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: javni spomenik
Tekstualni opis enote: Spomenik ilegalnemu železniškemu prehodu: železniški tirnici, ki se raztezata v obliki črke V. V zgornjem delu ju povezuje peterokraka zvezda, na sredi pa je pritrjena plošča z napisom. Odkrit 1977.
Datacija enote: zadnja četrtina 20. stol., 1977, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LAZE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spomenik stoji v zelenjavnem vrtu južno od Mačkove čuvajnice, preurejene v vikend - na kraju, kjer je bil ilegalni partizanski prehod prek železniške proge.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013