Laze pri Planini - Kašča pri hiši Laze 49

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15162
Ime enote:  Laze pri Planini - Kašča pri hiši Laze 49 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kašča
Tekstualni opis enote: Ob breg zidana podkletena kašča. Dostop po kamnitem stopnišču. Na vhodu kamniti portal z letnico 1884 na sklepniku. Streha je simetrična opečna dvokapnica s čopoma.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol., 1884
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LAZE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kašča stoji v južnem predelu Laz na Kuclju, pri hiši Laze 49.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013