Laze pri Planini - Kapela Srca Jezusovega

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 2113
Ime enote:  Laze pri Planini - Kapela Srca Jezusovega 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kapela, Srce Jezusovo
Tekstualni opis enote: Večja kapela s tristrano zaključenim prezbiterijem. Fasade oblikovane neoklasicistično. Vhodni del poudarjen z rizalitno izstopajočim delom, ločni portal segmentno oblikovan v ometu. Postavljena na začetku 20. stol.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LAZE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kapela stoji nasproti hiše Laze 59, vzhodno ob cesti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013