Laze pri Planini - Domačija Laze 3

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15161
Ime enote:  Laze pri Planini - Domačija Laze 3 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: stegnjen dom
Tekstualni opis enote: V breg zidana nadstropna hiša z gospodarskimi prostori pod skupno streho. Streha je simetrična dvokapnica brez čopov. Polkrožno zaključen kamniti vhodni portal. Konec 19. stol.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LAZE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Laze 3. Domačija stoji v južnem predelu Laz Na Klancu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013