Laze pri Planini - Domačija Laze 28

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15159
Ime enote:  Laze pri Planini - Domačija Laze 28

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, kmečka hiša, hlev, senik, čebelnjak
Tekstualni opis enote: Domačija: pritlična, ob breg zidana hiša s poudarjenim zatrepom na vhodni in na dvoriščni fasadi, nadstropni zidani hlev s senikom in leseni čebelnjak. Sredina 19. stoletja.
Datacija enote: sredina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LAZE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Laze 28. Domačija leži v severnem delu Laz, v predelu naselja Na vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana


Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013