Kalce pri Logatcu - Rimska cesta Ad Pirum-Longaticum

http://www.claustra.org/

 

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 26359
Ime enote:  Kalce pri Logatcu - Rimska cesta Ad Pirum-Longaticum
  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
cesta
Tekstualni opis enote:
Delno raziskan del trase rimskodobne akvilejske ceste med postajama Ad Pirum in Longaticum.
Datacija enote: rimska doba
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KALCE
Občina: LOGATEC 
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013