Kalce pri Logatcu - Grobišče hercegovskih partizanov

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21526
Ime enote:  Kalce pri Logatcu - Grobišče hercegovskih partizanov 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grobišče, spominsko znamenje
Tekstualni opis enote:
Grobišče šestnajstih hercegovskih partizanov (urejeno 1955), vpeto med stebriče, posuto s peskom. Spomenik v obliki stiliziranega Triglava s peterokrako zvezdo na vrhu. Spredaj je plošča z napisom.
Datacija enote: tretja četrtina 20. stol., 1955, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KALCE
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Grobišče leži v bregu poleg hiše Kalce 37, vzhodno od poti skozi zaselek Grčarevski vrh.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013