Kalce pri Logatcu - Grob Stanislava Gostiše

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21525
Ime enote:  Kalce pri Logatcu - Grob Stanislava Gostiše 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grob, spominsko znamenje
Tekstualni opis enote:
Grob v NOB padlega partizana. Na betonskem kvadru sta pritrjeni pravokotna železna plošča z deli granate in kovinska peterokraka zvezda, v desnem spodnjem kotu je ploščica z vgraviranim napisom.
Datacija enote: druga četrtina 20. stol., druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KALCE
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Grob leži v bregu nad cesto Logatec - Postojna, med Grčarevskim vrhom in Kalcami.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013