Jerinov grič - Zaporni zid na Smrekovcu

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 9744
Ime enote:  Jerinov grič - Zaporni zid na Smrekovcu 
 

  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: zaporni zid
Tekstualni opis enote:
Poznoantični zaporni zid, ki poteka od S pobočja Velikega Raskovca do Špika, sestavlja 22 stolpov.
Datacija enote: pozna rimska doba
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
 
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013