Jakovica - Vas

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 3149
Ime enote:  Jakovica - Vas 
  


OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: gručasta vas
Tekstualni opis enote:
V osnovi obcestna vas, ki zaradi vpetosti v pobočje Jakovskega griča, deluje kot gruča z značilno silhueto in izrazito dominanto, cerkvijo sv. Mihaela. Talna zasnova ohranjena, stavbni fond v slabem stanju. Vas prvič omenjena 1324.
Datacija enote: prva četrtina 14. stol., 1324
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JAKOVICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Vas je vpeta v severozahodno pobočje Jakovskega griča nad Planinskim poljem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013